B O K B E S T I L L I N G

 

 

NB! Nytt opplag av Vikingarven tilgjengelig via Amazon.com - Bestiller noen inn selv om noen vil ha sign. ver. 

 AV VIKINGBLOD (leveringsklar NÅ!) ISBN 978-82-690125-5-2  kr. 299 + porto (70.-)
 TESTAMENTET: Mysteriet Christiane Stewart ISBN 978-82-690125-3-8  kr. 249 + porto (70.-)
 VIKINGARVEN (Papirversjon ) ISBN 978-82-690125-0-7  kr. 299 + porto (70.-)

Tilbud: To bøker til samme adresse= FRITT LEVERT. Faktura om ønskelig. (Oppdatert 1. okt. 2021) 

 

 Tar også i mot bestilling via epost: Jan.Nymoen@gmail.com

NB! Felt merket med: * må fylles ut.

IBAN nr: NO3662060754204 - SWIFT: NDEANOKK - Bank: Nordea Bank Norge ASA

Vipps til 482 999 85 eller betaling til bankkonto 6206.07.54204

  

 

 NB! Signert bok kan ikke byttes. Ellers gjelder standard forbrukerlov.

Ingen bytterett ut over 14 dager fra bestilling eller mottatt vare.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27