B O K B E S T I L L I N G  30%  PRISREDUKSJON FOR DE TRE SIST UTGITTE

 

 

 HÅLØYGJARLEN  ISBN 978-82-690125-9-0  kr. 245 + porto
 AV VIKINGBLOD ISBN 978-82-690125-5-2  kr. 175 + porto
 TESTAMENTET: Mysteriet Christiane Stewart ISBN 978-82-690125-3-8  kr. 140 + porto
 VIKINGARVEN * (uendret pris - kun få igjen) ISBN 978-82-690125-0-7  kr. 299 + porto

 Porto: 73 kroner.  Oppdatert 7. mai 2024 (inntil 5 kg)

 Tar også i mot bestilling via epost: Jan.Nymoen@gmail.com

NB! Felt merket med: * må fylles ut.

IBAN nr: NO3662060754204 - SWIFT: NDEANOKK - Bank: Nordea Bank Norge ASA

Vipps til 482 999 85 eller betaling til bankkonto 6206.07.54204

  

 

 NB! Signert bok kan ikke byttes. Ellers gjelder standard forbrukerlov.

Ingen bytterett ut over 14 dager fra bestilling eller mottatt vare.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27