B O K B E S T I L L I N G

 

 

 

 AV VIKINGBLOD (leveringsklar NÅ!) ISBN 978-82-690125-5-2  kr. 379, fritt levert!
 TESTAMENTET: Mysteriet Christiane Stewart ISBN 978-82-690125-3-8  kr. 199 + porto (75.-)
 VIKINGARVEN (Papirversjon er utsolgt) ISBN 978-82-690125-0-7  --------------------------

Tilbud: To bøker til samme adresse= 75 kroner i rabatt. Faktura om ønskelig.

(Oppdatert 3. mars 2020) 

 

NB! Felt merket med: * må fylles ut.

IBAN nr: NO3662060754204 - SWIFT: NDEANOKK - Bank: Nordea Bank Norge ASA

Vipps til 482 999 85 eller betaling til bankkonto 6206.07.54204

  

 

 NB! Signert bok kan ikke byttes. Ellers gjelder standard forbrukerlov.

Ingen bytterett ut over 14 dager fra bestilling eller mottatt vare.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27