HÅLØYGJARLEN


Y-DNA gir sensasjonell ny informa-sjon. Om dette stemmer, kan det være at deler av middelalder-historien må omskrives.

Bestilling: Jan.Nymoen@gmail.com

Pris: 349 kroner + forsendelse: 70 kroner.    

 SHIMON AFREKANOVICH 1015-1089
ÅR 1230: I grotteklosteret (Kyiv) skrev en munk ned historien om denne mannen som flere russiske adelsslekter regner sin farslinje tilbake til.

VÅREN 2016: Malte Moddy, nestleder i sikkerhetsavdelingen i Western Norwegian Oil, har tidligere fått noen mystiske Y-DNA-treff i Kyiv-området. Malte får vite at en professor skal holde et foredrag
om Shimons sagnomsuste historie. Han tar en skjebnesvanger avgjørelse, forlater vinfarmen ved Odesa for å overvære foredraget i Kyiv.

HAT OG HEVN
En tidligere kollega arresteres. Dette fører Malte hjem til Norge. Han blir viklet inn i søken etter hvor Shimon har sitt opphav fra. Dette leder ham inn i et livsfarlig spill der Elizaveta og hans lille  sønn også draptrues.

Han aner at informasjonen han har snublet over er sensasjonell. Faktisk kan dette komme til å endre viktige deler av middelalderhistorien.

Om det fortatteren har funnet ut er riktig ...? 

Kan det være at det finnes nålevende etterkommere av Håløygslekta?

Romanen bygger til dels på fakta og tar Y-DNA-gåten i Vikingarven flere steg videre.

Stive permer - 432 sider

Araltes forlag: www.araltes.org

Presentasjonsvideo: www.araltes.org/haaloygjarlen.html

Epost forfatter: jan.nymoen@gmail.com