"Håkon Sigurdsson Jarl var den mest  fremtredende representant for høvdingene på Lade i Trøndelag. Etter sagaene hadde hans bestefar, Håkon Grjotgardsson, vært jarl under Harald Hårfagre. I realiteten ser det ut til at ladejarlene i lange perioder var de virkelige makthaverne ikke bare i Trøndelag, men også i hele den nordlige landsdelen samt i de nordlige deler av Vestlandet. Til tider nådde jarlenes herredømme atskillig lenger, og Håkon Jarl selv var i praksis konge i Norge fra omkring 970 til han døde i 995.

Ladejarlene regnet sin slekt tilbake til Sæming, sønn av Odin og Skade. Én av de mange skaldene som flokket seg rundt Håkon Sigurdsson, Øyvind Skaldespiller, talte i Håleygjatal opp 25 mer eller mindre mytiske slektsledd fra Håkon og tilbake til Sæming. Denne guddommelige bakgrunnen gav jarlene på Lade et ideologisk krav på makten i Norge som ikke stod noe tilbake for de sørøstlandske ynglingenes.

Håkons sønner, Eirik og Svein, var også konger i gavnet etter det korte mellomspillet med Olav Tryggvason i 990-årene. De to styrte landet sammen fra 1000 til 1012; frem til 1015 regjerte Svein sammen med Eiriks sønn, Håkon. Håkon Eiriksson var igjen konge fra 1028 til han omkom på sjøen året etter. Eirik jarl var dessuten jarl av Northumbria fra 1016 til han døde i 1024.

Ladejarlene fant seg også ektefeller som var konger verdig. Håkon Jarl selv var gift med Tora, en datter av stormannen Skage Skoptesson fra Møre. Hun var ifølge sagatradisjonen oldebarn av Harald Hårfagre, men viktigere var det kanskje for Håkon at han gjennom et strategisk ekteskap kunne styrke sin innflytelse på Nordvestlandet. Eirik Håkonsson var gift med Gyda, en datter av Svein Tjugeskjegg, mens broren Svein ifølge sagaen ektet Holmfrid, som var søster eller snarere datter av Olof Skötkonung. En datter av de to, Gunnhild, ble gift med Svein Estridsson. Håkon Eiriksson fikk trolig en annen Gunnhild, en datter av Knud den mektige, til ekte.

Da Håkon Eiriksson døde i 1029, konkluderer sagatradisjonen med at ladejarlsslekten døde ut på mannssiden. I russiske kilder møter vi imidlertid en brorsønn av Håkon i full vigør senere i 1000-årene. Šimon (Sigmundr), som han benevnes i kildene, var blitt landsforvist av Håkon og dro til Kiev. I 1068 overlevde han som ved et mirakel et stort slag, og etter det gav han et forgylt belte og en gullkrans som han hadde hatt med seg fra Norge, til Huleklosteret i Kiev. Der fikk han senere også sin grav.

Den mektige russiske Vorontsov-familien regnet sin slekt tilbake til Šimon."

(mine egne skriftendringer: utheving og kursiv)

Kilde: Frans-Arne H. Stylegard http://arkeologi.blogspot.com/2011/11/ladejarlene.html

I den historiske spenningsromanen:

HÅLØYGJARLEN

er det fokus på historien til Håløygætta. Det mange ikke vet er at forfedrene til ladejarlslekta kom fra Hålogaland i tida før vikingtid. Denne epoken betegnes som merovingertid.  Historien til håløygætta går enda flere hundre år lenger tilbake i tid. Flere forskere mener at samlingen av Norge startet i nord.


Y-DNA (også aDNA) gir sensasjonell ny informa-sjon. Om dette stemmer, kan det være at deler av middelalder-historien må omskrives.

Bestilling: Jan.Nymoen@gmail.com

Pris: 349 kroner (privatpersoner) + forsendelse: 70 kroner.

Presentasjonsvideo: www.araltes.org/haaloygjarlen.html

Analyser av en rekke menn i Skandinavia støtter opp om muligheten for at det finnes etterkommere av ladejarlene - som var etterkommere av håløygjarlene.

 SHIMON AFREKANOVICH 1015-1089
ÅR 1230: I grotteklosteret (Kyiv) skrev en munk ned historien om denne mannen som flere russiske adelsslekter regner sin farslinje tilbake til.

VÅREN 2016: Malte Moddy, nestleder i sikkerhetsavdelingen i Western Norwegian Oil, har tidligere fått noen mystiske Y-DNA-treff i Kyiv-området. Malte får vite at en professor skal holde et foredrag
om Shimons sagnomsuste historie. Han tar en skjebnesvanger avgjørelse, forlater vinfarmen ved Odesa for å overvære foredraget i Kyiv.

HAT OG HEVN
En tidligere kollega arresteres. Dette fører Malte hjem til Norge. Han blir viklet inn i søken etter hvor Shimon har sitt opphav fra. Dette leder ham inn i et livsfarlig spill der Elizaveta og hans lille  sønn også draptrues.

Han aner at informasjonen han har snublet over er sensasjonell. Faktisk kan dette komme til å endre viktige deler av middelalderhistorien.

Om det fortatteren har funnet ut er riktig ...? 

Kan det være at det finnes nålevende etterkommere av Håløygslekta?

Romanen bygger til dels på fakta og tar Y-DNA-gåten i Vikingarven flere steg videre.

Stive permer - 432 sider

Bestilling via link: https://www.araltes.org/contact.html

Hovedside Araltes forlag: www.araltes.org

Epost forfatter: jan.nymoen@gmail.com

Presentasjonsvideo: www.araltes.org/haaloygjarlen.html